Nilsson-Aschans släktstip

Stiftelsenummer: 91569

Stiftelse: Nilssons-Aschans stipendiestiftelse för släktingar

Kategori: Övrig

För studerande/verksamma vid Uppsala universitet samt för vissa andra universitet/högskolor (se stipendiekraven)

Kungörelse

Stipendiet är inte ledigt för ansökan just nu.

Stipendiekrav

Till vid rikets universitet studerande släktingar till bergsrådet J.L. Aschan. Kurator, som utser stipendiater, väljs genom Aschanska släkten. Stipendium får uppbäras till stipendiat fyllt 28 år, dock med möjlighet efter särskild anhållan till två års prolongation.

Det släktskap som nämns i stipendiekraven gäller: Aschan, Johannes Laurentius, Lessebo Bruk