Andersons, Selma

Stiftelsenummer: 91320

Stiftelse: S Andersons stipendiestiftelse

Kategori: Forskning

För studerande/verksamma vid Uppsala universitet samt för vissa andra universitet/högskolor (se stipendiekraven)

Kungörelse

Stipendiet är inte ledigt för ansökan just nu.

Stipendiekrav

Ett eller flera stipendier utdelas av rektor vid Uppsala universitet enligt följande: 1. Till kvinna, som vid något av rikets universitet eller högskolor avlagt doktorsexamen och i samband därmed visat verklig vetenskaplig begåvning, som understöd för vetenskaplig undersökning, studieresa eller utgivande av vetenskapligt arbete. 2. Till kvinna, vilken vid någon av ovannämnda läroanstalter är antagen till forskarutbildningen och visat verklig vetenskaplig begåvning, som understöd för arbete med doktorsavhandling. Finns inga sökande enligt ovanstående kan stipendium tilldelas kvinna, som med särskilt goda vitsord avlagt högskoleexamen vid Uppsala universitet och är antagen till forskarutbildningen. Vid tillsättandet får i någon mån hänsyn tagas till sökandens ekonomiska ställning. Samma person kan tilldelas stipendium i högst två år. Dock kan under omständigheter som gör stipendiaten särskilt förtjänt därav ett års prolongation medgivas.