Westins, Ellen och Tage

Stiftelsenummer: 91266

Stiftelse: E och T Westins stiftelse för lantbruksforskning

Kategori: Forskning

För studerande/verksamma vid Uppsala universitet samt för vissa andra universitet/högskolor (se stipendiekraven)

Kungörelse

Stipendiet är inte ledigt för ansökan just nu.

Stipendiekrav

Att stödja forskning inom ekonomiska och biologiska ämnesområden, som är av betydelse för lantbrukets framtida utveckling. Bidrag från stiftelsen kan lämnas för forskning såväl vid Uppsala universitet som vid Sveriges lantbruksuniversitet. Anslag delas ut av en kommitté bestående av fem ledamöter, varav tre från Uppsala universitet och två från Sveriges lantbruksuniversitet.