13 december 2024, kl. 10.00–11.00, Universitetsaulan

Nobelföreläsningar

Nobelföreläsningarna sker i december varje år och är öppna för allmänheten.

Mer information på www.uu.se/medarbetare