Övriga publikationer

Från handskrift till XML: informationshantering och kulturarv: Humanistdagarna vid Uppsala universitet 2002. Red. Kerstin Rydbeck. Utgiven av Uppsala universitet 2003, 284 s.

Boken innehåller 17 föredrag från humanistdagarna. Här presenteras en mängd intressanta ämnen som ur skilda aspekter anknyter till bokens övergripande tema och titel. Författarna är samtliga forskare, bibliotekarier, arkivarier eller museitjänstemän knutna till Uppsala universitet eller till kulturarvsinstitutioner i Uppsalas närområde.

Medverkande författare: Per Cullhed, Bode Janzon, Laila Nordquist, Lars Munkhammar, Margareta Björkman, Eva Heggestad, Kerstin Rydbeck, Lars Furuland, Katarina Ek-Nilsson, Anna Stenkula, Henry R. Huttenbach, Viveka Halldin Norberg, Kenneth W. Schaar, Laila Österlund & Krister Östlund, Bo W. Svensson, samt Jan Hagerlid.

Pris 50 kr + porto och exp.avgift. Denna antologi från 2002 års Humanistdagar finns att köpa från Institutionen för ABM, via mejl på adress: info@abm.uu.se (epost-adress).

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin