Utbildning vid institutionen för arkeologi och antik historia

Vi erbjuder utbildning i samtliga ämnen på grund- och avancerad nivå, masterprogram och forskarutbildning.

Du kan läsa program eller fristående kurser i Antikens kultur och samhällsliv, Arkeologi, Egyptologi eller Osteologi.

För dig som är intresserad av arkeologi och tidig historia erbjuder institutionen i Uppsala och i Visby ett brett urval av kurser och program på grundutbildningsnivå.

Genom fältprojekt och samarbeten i olika delar av världen ligger institutionens forskare och lärare i fronten av ämnesdiskussionerna. Möjligheter att bl a i de olika kandidatprogrammen kunna kombinera studier i arkeologi, antikens kultur och samhällsliv, egyptologi och osteologi är unik för institutionen i Sverige. Genom det breda kursutbudet har du möjlighet att skräddarsy din utbildning utifrån intressen och skiftande förutsättningar på arbetsmarknaden.

Kurserna erbjuder ett naturligt steg på vägen mot en rad olika yrkesverksamheter, bl.a. på museer, inom turism, kulturminnesvård, biståndsarbete, miljöplanering och förlagsverksamhet. Läs mer om vad våra alumner arbetar med efter sin utbildning!

Genom att läsa kurser på avancerad nivå specialiserar du dig ytterligare.

Studentföreningarna i både Visby och Uppsala är aktiva:

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin