Uppsala Research Centre for the World in the Viking Age

WiVA

Ett excellensprojekt med stöd av Vetenskapsrådet 2024-2028

Ansvarig för projektet: Neil Price

Stor sten med inristade båtar, djur och människor med vapen

I juni 2023 etablerade Vetenskapsrådet 15 nationella excellenscentra, utvalda från 124 ansökningar i alla ämnen; vart och ett fick fem års finansiering med en möjlig förlängning i ytterligare fem år. Vi tilldelades ett av dessa anslag för att starta Uppsala Research Centre for the World in the Viking Age (WiVA, uttalat ‘weaver’) som en kollaborativ, tvärdisciplinära mötesplats för studier kring och förmedling av en central epok i världshistorien: den skandinaviska diasporan som spred sig genom Eurasien mellan c:a 750-1050. Vikingatiden har länge spelat en viktig roll i Norden när det gäller frågor om identitet, kultur, och känslor, men fascinationen för denna tid är dessutom ett globalt fenomen. Samtidigt har ‘vikingar’ förvrängts till stereotyper och blivit föremål för politiskt missbruk till en sådan grad att de knappt kan kännas igen. Det är nu mer angeläget än någonsin att förmedla nyanserade tolkningsbilder både inom akademien och till allmänheten.

I hjärtat av WiVA-centrets verksamhet ligger ett fokus på vikingavärldens omfattande etniska och kulturella mångfald. Vi blickar framförallt söder- och österut längs sidenvägarna, för att spåra nordbornas aktiviteter i ett nätverk av tidig globalisering som förband Östersjön med Medelhavet, Indiska Oceanen, Centralasien samt Kinahaven.

Under åren 2024–2028 kommer WiVA-centret vid Uppsala universitet, under ledning av professor Neil Price tillsammans med docenterna Charlotte Hedenstierna-Jonson och John Ljungkvist, att knyta samman ett forskarlag av arkeologer, historiker, runologer, genetiker mm. Vi kommer att anställa flera yngre forskare på heltid; tjugo internationella gästforskare ska vistas vid centret; ett nytt mastersprogram i vikingatidsstudier kommer att lanseras och därutöver anordnas akademiska seminarier och en omfattande publik verksamhet. Vår ambition är att ta fram ett helt nytt perspektiv på vikingatidens värld.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin