WiVA - Den vikingatida världen

  • Period: 2024-01-01 – 2028-01-01
  • Finansiär: Vetenskapsrådet

Beskrivning

I juni 2023 etablerade Vetenskapsrådet 15 nationella excellenscentra, utvalda från 124 ansökningar i alla ämnen; vart och ett fick fem års finansiering med en möjlig förlängning i ytterligare fem år. Vi tilldelades ett av dessa anslag för att starta Uppsala Research Centre for the World in the Viking Age (WiVA, uttalat ‘weaver’) som en kollaborativ, tvärdisciplinära mötesplats för studier kring och förmedling av en central epok i världshistorien: den skandinaviska diasporan som spred sig genom Eurasien mellan c:a 750-1050. Vikingatiden har länge spelat en viktig roll i Norden när det gäller frågor om identitet, kultur, och känslor, men fascinationen för denna tid är dessutom ett globalt fenomen. Samtidigt har ‘vikingar’ förvrängts till stereotyper och blivit föremål för politiskt missbruk till en sådan grad att de knappt kan kännas igen. Det är nu mer angeläget än någonsin att förmedla nyanserade tolkningsbilder både inom akademien och till allmänheten.

 

Läs mer om projektet

Projektledare: Neil Price
Medarbetare: Charlotte Hedenstierna-Jonson, John Ljungkvist

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin