Vem gör vad?

Arkivärenden:

Yvonne Wiessing

Behörighetsfrågor:

Elisabeth Långström/
Fredrik Sundström/
Lena Henriksson

Fältbibliotek för kurser:

Ronny Alexandersson/
Elisabeth Långström

Bussar & bilar:

Afsaneh Ahmadzadeh

Betygskriterier:

Elisabeth Långström

Bibliografisk projekt i biologi (1BG369/1BG370):

Ioana Onut Brännström

Bibliografisk projekt X-programmet och masterprogrammet i tillämpad bioteknik:

Margareta Krabbe

Borttappade saker BMC:

BMC-receptionen, B7:1

Borttappade saker EBC:

EBC receptionen, Hus 15

Datorfrågor - IBG:s studentdatorer EBC:

Tobias Jakobsson

Datorfrågor - IBG:s studentdatorer BMC:

Tobias Jakobsson

AV-tekniska frågor - Lärosalar: sal 1, sal 2 och sal 3:

Teknisk service, epost:

tekniskservice-ilag@uu.se

tel 018 471 6437

AV-tekniska frågor - Lärosalar: Ekman, Fries, Zootissalen, Lindahl, sal 4–6:

Teknisk service, epost:

tekniskservice-ilag@uu.se

tel 018 471 6437

Datorfrågor - Lärosalar BMC:

BMC-receptionen, B7:1

DiaNa kommunikationsstöd:

Katarina Andreasen/
Lena Henriksson

Dispenser:

Studievägledare för respektive program

Disciplinärenden misstanke om fusk och plagiat:

Elisabeth Långström

Forskningspraktik i biologi (1BG363-1BG365):

Ioana Onut Brännström

Forskningspraktik i tillämpad bioteknik (1BG800-1BG802)

Margareta Krabbe

Forskningspraktik molekylär bioteknik & bioinformatik:

Margareta Krabbe

Fältutrustning:

Afsaneh Ahmadzadeh

Grafisk rådgivning:

Elisabeth Långström

HR-frågor

hr-iob.ibg@ebc.uu.se

Jämställdhetsfrågor:

Robert Malmgren

Klubbans fältstation:

Mikael Thollesson

Kontaktperson EIT Heath och Testa center

Margareta Krabbe

Kopiering av kompendier:

Mats Omarin

Kurslitteratur:

Katarina Andreasen

Kursombudsmöten:

Robert Malmgren

Kursutbud:

Elisabeth Långström/
Fredrik Sundström/
Lena Henriksson

Kursvärderingar:

Elisabeth Långström

Laboratorier, skötsel, utrustning, material (BMC):

Peter Lillhager

Laboratorier, skötsel, utrustning, material (EBC):

Banafsheh Seyyed Khezri

Labbrockar (BMC):

Peter Lillhager

Labbrockar (EBC):

Banafsheh Seyyed Khezri

(arbetsrum i labkorridoren)

Laboratoriedisk:

Karina Lagerström

Ladokärenden:

info@ibg.uu.se

Linux:

Tobias Jakobsson

Lokalbokning:

lokalschema@ibg.uu.se

Lärarprogrammet, frågor:

Ronny Alexandersson

Lärosalar Sal 1, Sal 2, Sal 3 – utrustning:

Johan Fransson

Lärosalar Ekman, Fries, Zootis- och Lindahlsalen, lärosal 4–6:

Johan Fransson

MFS:

Ronny Alexandersson

Mikroskop & luppar:

Afsaneh Ahmadzadeh

Passerkort för studenter:

EBC-intendenturen / BMC-receptionen, B7:1, kl 8-16.30 / Ångströmlaboratoriet Nyckelhantering

Prefekt

Richard Svanbäck

Prefekt, ställföreträdande

Fredrik Söderbom

Postrar, utskrift anställda biologiska sektionen:

Johan Edin

Projektarbete i biologi (1BG366-1BG368):

Ioana Onut Brännström

Projektarbete i molekylär bioteknik & bioinformatik:

Margareta Krabbe

Projektorer, utlåning samt sal:

Afsaneh Ahmadzadeh

Resultatintyg och registreringsintyg:

info@ibg.uu.se

Studierektor:

Elisabeth Långström/
Fredrik Sundström/
Lena Henriksson

Studieuppehåll/avbrott:

Respektive programs studievägledare

Studievägledning:

Se sidan om studievägledning

Studentportalbehörighet för lärare:

Studierektor på respektive ämnesinstitution.

IEG, IOB och ICM.

Tentamensbokning:

info@ibg.uu.se

Trycksaker kurser och program:

Johan Edin

Utlandsstudier:

Sofia Thorselius

Webbsidor IBG:

Johan Edin

Yrkespraktik:

Elisabeth Långström

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin