Samverkan vid institutionen för biologisk grundutbildning

IBG samverkar med skolor, andra universitet, bioteknikindustrin och myndigheter som arbetar med biologiska frågeställningar och miljöfrågor. Vi samverkar både nationellt och internationellt för att ge våra studenter de bästa möjliga förutsättningar.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin