Kandidatprogrammet i biologi - samhällsvetaringång

För dig som inte har naturvetenskaplig behörighet
Kandidatprogrammet i biologi/molekylärbiologi har ett särskilt sökalternativ som kallas Ingång för samhällsvetare. Ingången är utformad för dig som inte har full naturvetenskaplig behörighet från gymnasiet men som vill satsa på en utbildning inom biologi/molekylärbiologi vid Uppsala universitet.

Viktigt - grundläggande behörighet
Du behöver förstås inte ha läst just samhällsvetenskapligt program på gymnasiet utan du kan ha vilken bakgrund som helst, om du uppfyller förkunskapskraven.

Programmets innehåll

En termins introduktion

Första terminen läser du Biovetenskap 30 hp, en kurs som ska ge de kunskaper i kemi, fysik, matematik och biologi som behövs för fortsatta studier på kandidatprogrammen i biologi och geovetenskap. Biovetenskap har ett temabaserat, tvärvetenskapligt upplägg med biologin som det centrala ämnet. Utifrån olika biologiska problemställningar fördjupar du dig i matematik, fysik, kemi och biologi. Innehållet i kursen är utformat av de lärare som sedan ansvarar för programmets övriga kurser och på så vis skapas en naturlig koppling till kommande programkurser.

Fortsättning med valmöjligheter

Efter Biovetenskap fortsätter du på kandidatprogrammet tillsammans med dem som startar programmets traditionella ingång och under vårterminen läser du Kemi 30 hp. Efter dessa två terminer har du möjlighet att förutom biologi också läsa fler kurser inom geovetenskap. Väljer du biologi/molekylärbiologi fortsätter du att läsa det så kallade basblocket i biologi. Läs mer under programmets utformning för att se vilka kurser som läses och läsordningen.

Din examen

En kandidatexamen måste innehålla exakt 180 hp. Skillnaden mellan ingång för samhällsvetare och programmets traditionella ingång är att samhällsvetaringången endast har 15 hp valfri kurs under tredje året, istället för 45 hp. De flesta som läser kandidatprogrammet fortsätter med ett masterprogram och får där stora valmöjligheter att fördjupa sig ytterligare och skaffa en spetsprofil på sin utbildning.

Om du vill ha andra kurser i din kandidatexamen och räkna bort Biovetenskap kan du istället läsa extra kurser under år 2 och 3. Det finns till exempel flera 10 hp-kurser på eftermiddags/kvällstid som kan läsas parallellt med de ordinarie kurserna. Exempel på sådana kurser är Tillämpad fysiologi och Faunistik, vertebrater. Dessutom kan du läsa Floristik, kärlväxter eller Marina miljöer som är exempel på några av våra sommarkurser.

Mer om programmet

Eftersom kandidatprogrammet i biologi/molekylärbiologi med ingång för samhällsvetare är en inriktning av det traditionella kandidatprogrammet finns det en del information om kandidatprogrammet biologi/molekylärbiologi som också gäller för samhällsvetaringången. Observera dock att läsordning för kurser skiljer sig åt.

Möjligheter efter utbildningen

Programmet leder till en kandidatexamen och efter utbildningen kan du antingen gå ut i yrkeslivet eller fortsätta med en avancerad masterutbildning.

Biologer från Uppsala universitet har ett brett arbetsfält, beroende på inriktning och intresse. Med en ekologisk eller evolutionsbiologisk inriktning kan du arbeta med natur- och miljövård för till exempel länsstyrelser, Naturvårdsverket, miljövårdsorganisationer eller konsultfirmor. Med en cell- eller molekylärbiologisk inriktning kan du bland annat jobba med läkemedelsutveckling eller mikrobiologiska analyser inom framför allt läkemedels- och bioteknikföretag. Biologer kan också arbeta som lärare, vetenskapsjournalister, eller i olika mediesammanhang.

Tack vare den stora bredden inom programmet kan du med en kandidatexamen i biologi från Uppsala universitet också välja mellan masterprogram inom många olika ämnesområden över hela världen.

Kandidatprogrammet ger tillsammans med något av våra masterprogram också en bra grund för fortsatt forskning och en stor del av dem som avslutar sin utbildning i biologi vid Uppsala universitet fortsätter med en forskarutbildning.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin