Discipliner

Ämnesmässigt har IBF en tyngdpunkt i kulturgeografi, nationalekonomi, sociologi och statsvetenskap, ekonomisk historia och miljöpsykologi.

Forskarna vid IBF har 20 procent av arbetstiden förlagd till undervisning och handledning vid ämnesinstitutionerna. Övrig tid ägnas åt forskning vid institutet. Vi även har ett antal doktorander anställda som är inskrivna som forskarstuderande vid respektive ämnesinstitution.

Herrgården i Lövsta bruk omgiven av vattnet och övriga bruksmiljön.

Ekonomisk historia

Ekonomisk-historiska frågeställningar ger ett historiskt djup till institutets forskning. Vår strävan är att utvidga diskussionen om ekonomisk utveckling och samhällsplanering till att inbegripa urbanisering och boendefrågor.

Forskningen är ofta lokalt förankrad, men med tydliga globala utblickar. Den handlar även om den ekonomiska utvecklingen ur ett idéhistoriskt perspektiv, med frågeställningar kring äldre begrepp såsom hushållning och nyare såsom hyresgäster.

Ämnesföreträdare: Göran Rydén

Karta över norra Europa med Sverige, Norge och Finland i fokus.

Kulturgeografi

Kulturgeograferna vid IBF forskar om migration, boendesegregation, etniska relationer, stadsutveckling, stadsplanering, bostadsmarknad samt regional och lokal bostadspolitik.

Vår forskning fokuserar på utvecklingen i Sverige, men jämförande internationella studier har sedan länge en central plats i vår forskning.

Ämnesföreträdare: Brett Christophers

Litet handgjort trähus som står på en 1000-kronorssedel.

Nationalekonomi

Nationalekonomerna vid IBF forskar på urbanekonomiska frågor och på frågor kopplade till fastighets- och bostadsekonomi.

Exempel på forskningsområden är grannskapseffekter, flyttmönster och segregation. Den empiriskt inriktade forskningen baseras i stor utsträckning på mikroekonometriska metoder applicerade på detaljerade mikrobaserade registerdata.

Ämnesföreträdare: Matz Dahlberg

Skyskraporna Bosco Verticale i Milano. Husen har modern arkitektur och på balkonger längs med fasaden är stora träd planterade.

Miljöpsykologi

IBF:s miljöpsykologer bedriver forskning om psykologiska processer som uppkommer i samspelet mellan människan och miljön. Mycket av forskningen gäller miljöer som många förlitar på för psykologisk återhämtning, så kallade restorativa miljöer, bland annat hemmet och naturen i närområdet. De studerar också hur den urbana miljön kan utformas för att främja hälsa och välbefinnande.

Forskningen tillämpar bland annat experimentell och epidemiologiska metoder och bedrivs i samarbete med forskare inom olika discipliner i många länder.

Ämnesföreträdare: Terry Hartig

Tre par händer bygger tillsammans ett färgglatt hus i lego.

Sociologi

Den sociologiska forskningen vid institutet inriktar sig på en rad olika ämnen såsom sociala strukturer (klass, genus, etnicitet och ålder) i relation till bostäder, välfärdspolitik, urbanpolitik, sociala rörelser och stadsplanering. Vi undersöker också sociala behov och boende; segregation, migration, gentrifiering, det publika rummet samt arbetsmarknader.

Ämnesföreträdare: Miguel A. Martínez

 

I förgrunden en Fru Gårman sylt. I bakgrunden ett bostadshus i flera våningar.

Statsvetenskap

Den statsvetenskapliga gruppen vid IBF bedriver kvalitativ och kvantitativ forskning om svensk och internationell bostads- och urbanpolitik. Forskningen, som utgår från olika teoretiska perspektiv, handlar till exempel om bostadsfinansiering, bostadsval, flyktingars inkludering, klimatrelaterad stadsomställning, urban demokrati och välfärdsstaten.

Ämnesföreträdare: Kristina Boréus

 

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin