Samverkan vid Institutet för bostads- och urbanforskning

Vid IBF finns lång erfarenhet av att samverka med aktörer från offentlig sektor, näringsliv och civilt samhälle på lokal och nationell nivå. Utöver att tillhandahålla samhällsforskning av högsta internationella kvalitet är vårt mål att vara en självklar partner för kritisk och konstruktiv samverkan med det omgivande samhället inom vårt temaområde.

Ambitionen illustreras bland annat genom våra samverkansavtal och strategiska partnerskap inom universitetet och med aktörer som Uppsala kommun, Hyresgästföreningens Riksförbund och Länsförsäkringars Forskningsfond där vi bland annat har verksamma postdoktorer. Vi har också samverkans- och forskningsprojekt med flera kommuner, bygg- och bostadsbolag samt återkommande samverkansaktiviteter som Bostadsmötet och digitala frukostseminarier. Våra forskare medverkar ofta som föreläsare och experter i såväl nationella som lokala och regionala sammanhang.

Hör gärna av dig till oss med mer eller mindre utvecklade idéer, förslag och förfrågningar!

Camilla Scheinert

Porträttfoto på Camilla Scheinert

Koordinator för kommunikation och samverkan

Nils Hertting

Porträttfoto på Nils Hertting

Prefekt vid IBF och universtitetslektor i statskunskap

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin