Om Ekonomisk-historiska institutionen

Institutionen består av 50-talet verksamma, varav fyra professorer, femtontalet anställda lärare och forskare, femtontalet aktiva doktorander, tiotalet forskare samt tre administratörer. Därtill är gästande forskare och doktorander ett regelbundet och välkommet inslag vid institutionen.

Högre seminariet, UCBH-seminariet och STS-seminariet är centrala delar i verksamheten vid institutionen.

Undervisning bedrivs på A- till C-nivå och det finns ett masterprogram med inriktning ekonomisk historia. Höstterminen 2026 lanseras masterprogrammet Politcal Economy and Sustainability. Även flera distansutbildningar planeras framöver.

Medarbetare på ekhist
Ekonomikum

Institutionens historia tar sin början 1947–1948 då den nydisputerade docenten i historia, Karl-Gustaf Hildebrand, blev preceptor i ämnet ekonomisk historia. Efter att Hildebrand 1959 utsetts till professor och ämnet 1964 förlagts till den nyinrättade samhällsvetenskapliga fakulteten började en mer omfattande verksamhet att byggas upp. Den första disputationen skedde 1967. Under ämnets ca 70 år i Uppsala har närmre 150 personer doktorerat i Ekonomisk historia. Från att ha varit en liten institution med endast en professor som fast anställd växte verksamheten snabbt under 1970-talet. Idag tillhör vi en av de största institutionerna verksamma inom Ekonomisk-historia i Sverige och internationellt.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin