Utbildningar vid Ekonomisk-historiska institutionen

Ekonomisk historia ger perspektiv på dagens samhälle genom att studera ekonomiska förändringar över tid. Det ger dig en god grund för att kunna förstå och analysera dagens ekonomiska och samhälleliga frågor som t.ex. Varför är vissa länder rika och vissa fattiga? Hur påverkas ekonomisk tillväxt av naturresurser, arbetskraft, utbildning, kapital och teknisk utveckling? Vilken roll har befolkningsutveckling för välstånd och miljöproblem? Hur uppstår en finanskris? Varför har kvinnor och män skilda villkor i ekonomin?

Vad gör en ekonomhistoriker?

En ekonomhistoriker är en samhällsvetare med väl utvecklade förmågor att problematisera samt kritiskt granska och analysera samhälleliga utvecklingslinjer. Ämnet är historiskt men förmågorna är generella och förebereder studenter för arbete som utredare och analytiker; att läsa in sig och sätta in sig i problem och frågor av vitt skilda slag som rör ekonomisk förändring, fördelning av resurser och samspelet med teknisk utveckling.

Många studenter fortsätter efter examen sina karrärier inom offentlig sektor och intresseorganisationer.

Diciplinen är forskningstung och utbildningen är därför särskilt lämplig för de som är intresserade av mer kvalificerat med brett analytiskt arbete eller fortsatt utbildning på forskarnivå.

Forskarutbildning

Forskarutbildningen ger kompetens att självständigt bedriva forskning, djup förståelse av ämnesområdet samt skicklighet i att förmedla kunskap och skapa förutsättningar för andras lärande.

Doktorsavhandlingen syftar till att generera ny kunskap inom ett vetenskapligt intressant område och är ett självständigt arbete. Utbildningen består förutom avhandlingsarbetet i ett antal kurser.

Kontakt

Studentadministration

Jenny Björkegård
E-post: info@ekhist.uu.se
Tel: 018-471 1222

Studierektor

Olle Jansson
E-post: olle.jansson@ekhist.uu.se
Tel: 018-471 7314

Redan student hos oss?

Gå till våra studentsidor

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin