Kontakt

Ekonom: Anders Malmgren och Caroline Lindström
Avdelningsföreståndare: Karin Thomas
Forskarutbildningsansvarig professor: Jan Isberg

Besöksadress: Ångströmlaboratoriet, Lägerhyddsvägen 1, 75237 UPPSALA
Postadress: Box 65, 751 03 UPPSALA

Vi finns på plan 1 och 2 i Hus 5 på Ångströmlaboratoriet.

Hitta till oss

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin