Om oss

Avdelningen för nätverksbaserade inbyggda system bildades i april 2023 efter att forskargruppen, ledd av professor Thiemo Voigt, flyttade från institutionen för informationsteknologi vid Uppsala universitet till Institutionen för elektroteknik.

Vi forskar om nätverk av alla typer av objekt från de minsta sensorerna och ställdonen till större objekt som quadrocoptrar. Vår målsättning är att bedriva forskning på ett tillförlitligt, säkert och effektivt sätt och vi forskar om system och arbetar med riktiga prototyper. Vid avdelningen har vi också ett forskarutbildningsämne och program.

Vi publicerar på toppkonferenser som IEEE/ACM IPSN, ACM SenSys, ACM MobiSys, ACM MobiCom och EWSN.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin