Amerikansk litteratur

Forskning i amerikansk litteratur utforskar hur den amerikanska litterära kanon har formats och omdefinieras under påverkan av faktorer såsom invandring och populärkultur.

Liksom andra nationella litteraturer, har amerikansk litteratur formats av landets historia, men också av gränsöverskridande trender och rörelser. Genom att undersöka distinkta röster och stilar i amerikansk litteratur från de första koloniala kontakterna mellan europeiska och inhemska nordamerikanska populationer på 1500-talet fram till vår tid, utforskar vi hur amerikansk litteratur har omformats och hur den amerikanska kanon har omdefinierats under påverkan av faktorer såsom invandring och populärkultur.

Genom att anordna konferenser och initiera forskningsnätverk och internationella samarbeten inom specifika forskningsområden bidrar vi till att föra forskningen inom amerikansk litteratur framåt. För närvarande fokuserar vår forskning på frågor som rör gränsöverskridande amerikanska studier (transnational American studies), samtida säkerhetskulturer, representationer av revolutioner, visuell kultur och multimodalitet.

I syfte att främja forskning och utbildning av hög kvalitet delar vi vår passion för amerikansk litteratur och kultur med våra studenter. Vår avdelning är den enda i Sverige som erbjuder ett mångskiftande kursutbud i amerikansk litteratur på grund- och avancerad nivå.

Forskningsområden

Forskning i amerikansk litteratur utforskar en rad ämnen, från kanonisk amerikansk litteratur till etniska studier och modern, samtida amerikansk poesi och populärkultur. Med fokus på distinkta röster och stilar i amerikansk litteratur från de första mötena mellan europeiska och inhemska (nord)amerikanska populationer på 1500-talet fram till nutid, undersöker vi hur den amerikanska litterära kanon har formats och omdefinieras under påverkan av faktorer såsom invandring och populärkultur. För närvarande bedriver vi forskning som fokuserar på gränsöverskridande utbyten, samtida säkerhetskulturer, visuell kultur och intermedialitet, särsklit modern poesi i relation till andra genrer såsom film, teater, musik och visuell konst.

 

Forskarutbildningen i amerikansk litteratur och kultur är den enda i sitt slag i Sverige. En majoritet av tidigare doktorander är idag anställda vid olika utbildningsinstitutioner.

  • Amelie Hurkens
  • Elliot C. Mason

Hedersdoktorer

Vi har haft äran att nominera följande forskare som, med institutionens stöd, har utnämnts till hedersdoktorer vid Uppsala universitet:

Donald Pease

2011 utsågs professor Donald Pease, Dartmouth College, till hedersdoktor vid Uppsala universitet för sin banbrytande forskning inom Amerikastudier.

Linda Hutcheon

Professor Linda Hutcheon, University of Toronto, blev utsedd till hederdoktor 2008, för sin forskning inom engelskspråkig litteratur.

Ihab Hassan

1996 utsågs professor Ihab Hassan till hedersdoktor för sin livslånga forskargärning inom amerikansk litteratur.

Kontakt

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin