Engelsk litteratur

Forskningen inom engelsk litteratur omfattar all litteratur skriven på engelska utanför Nordamerika från år 1500 fram till idag.

Vårt övergripande mål är att skapa en förståelse av ”engelsk litteratur” som ett globalt fenomen, en samling litterära texter som korsar andra former av skrivande från år 1500 till idag, samt ett mångfaldigt uttryck för de kulturella värderingar som påverkar den sociala, politiska och vetenskapliga utvecklingen.

Forskarkollegiets arbete är således ”globalt”, samtidigt som vi fokuserar på begreppen tid och rum, platser och ”icke-platser”, samt geografi och miljö som begränsande förutsättningar för litterär produktion och litteraturstudier. Vår forskarenhet är den enda större enheten i Sverige som ägnar sig uteslutande åt litteraturen från Storbritannien och dess forna länder inom Samväldet.

Forskningsområden

Emma Clery (professor) har specialiserat sig på brittisk 17- och 1800-talslitteratur, tryckkultur, kvinnors författarskap och ekonomisk kulturhistoria. Stephen Donovan (docent) är specialiserad på modernism, viktoriansk litteratur, tidskrifters historia och det britttiska imperiets litteraturhistoria, särskilt Joseph Conrads verk. Stuart Robertson (universitetslektor) specialiserar sig inom det sena artonhundratalet och det tidiga nittonhundratalet, med särskild inriktning mot materiell kultur, bokens och vetenskapens historia. Ashleigh Harris (professor) är specialist inom postkolonialism, afrikansk litteratur, genusstudier och etik.

Externfinansierade forskningsprojekt

Pågående forskning på doktorandnivå omfattar avhandlingar om litterär gestaltning av kvinnor i 1700-talets London, tidigmodern dramatik och teaterkultur.

  • Suzanne Ericson
  • Avantika Pokhriyal
  • Cecilia Lindskog Whiteley

Conrad First

Conrad First är ett open access-arkiv med mer än 200 publikationsserier där Joseph Conrads verk först publicerades. Med stöd från institutionen skapade Stephen Donovan Conrad First som nu är fritt tillgänglig för alla.

Arkivet ger dig möjlighet att läsa berättelserna i dagstidningar och magasin, så som de ursprungliga läsarna gjorde.

Kontakt

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin