Translationell Läkemedelsutveckling

En gruppbild på gruppen

Beskrivning

Translationell läkemedelsutveckling har ett starkt translationellt farmakokinetiskt-farmakodynamiskt forskningsintresse som fokuserar på att förbättra medicinsk terapi genom att optimera läkemedelsproduktens prestanda genom användning av olika experimentella i vitro, situ, vivo-modeller och kliniska studier tillsammans med teoretisk modellering och simulering . Inom avdelningen samarbetar gruppen Translationell läkemedelsutveckling med gruppen Farmakokinetik och kvantitativ farmakologi under ledning av professor Ulrika Simonsson. Tillsammans bildar vi en unik och stark forskningsfokusgrupp med lång tradition av translationell vetenskap från innovationsidéer till kliniska prövningar inom olika terapeutiska områden, som involverar flera doktorander, doktorer och seniorforskare.

Detta sammanfattas i fem viktiga forskningsområden:

  • Nya och innovativa tumörbehandlingar: Farmakokinetiska och farmakodynamiska principer
  • Nya läkemedelsmodaliteter, såsom peptidliknande läkemedel
  • Mekanismer för tarmskada och nya behandlingar
  • Fysiologiskt och systembaserad modellering av farmakokinetik och farmakologi Pulmonal läkemedelsleverans

 

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin