Alumn

Färdig apotekare, receptarie eller farmacie doktor?

Vill Du bibehålla eller återuppta kontakten med Farmaceutiska fakulteten och Uppsala universitet? Då bör Du registrera dig i Uppsala universitets alumndatabas och i Farmaceutiska fakultetens alumnförening. Klicka på Alumn

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin