Utbildningar vid institutionen för farmaceutisk biovetenskap


Vad vill du lära dig om läkemedel?

Hur läkemedel verkar, hur de tillverkas, säkerhet och risker, beroendemekanismer, metabolism, bioinformatik, molekylärbiologi ur ett farmaceutiskt perspektiv eller något helt annat? Du kommer att hitta ett lämpligt utbildningsprogram eller en kurs hos oss i Uppsala!

Hur ser vårt utbud av kurser ut?

  • Vi har ett brett och varierat utbud av fristående och programbundna kurser om läkemedel
  • Vi har kurser både på grund- och avancerad nivå
  • Vi har även distanskurser inom farmakologi, farmaceutisk bioinformatik och farmakovigilans
  • Våra kurser uppdateras ständigt med nya forskningsrön
  • Kurserna leds av välutbildade och erfarna lärare som också är aktiva forskare
  • Undervisningen utförs av professorer, lektorer och adjunkter samt forskare och doktorander från forskargrupperna.
  • Många kurser har även externa gästföreläsare från läkemedelsindustrin, myndigheter och från andra delar av samhället.
Tjej som pluggar

Utbildning på forskarnivå

Doktorand

Som doktorand är du antagen till en forskarutbildning och arbetar inom ett eller flera av institutionens forskningsprojekt. Du kan läsa mer om hur det är att vara doktorand och vilka platser som finns att söka på länkarna här bredvid.

Vill du doktorera?

Utbildning på forskarnivå

Information för doktorander

Vem ska jag fråga?

Behörighet

Frågor om behörighet kan besvaras av kursledare eller programansvarig. Enheten för studieadministration vid Uppsala universitet sköter antagningen till kurser och program och kan också besvara frågor om behörighet.

Examen

Alla examina vid Uppsala universitet utfärdas av examensenheten. Frågor som rör examen bör därför först riktas till dem. Via examensenhetens hemsida hittar du mer information om de olika examina som finns, samt hur du går tillväga för att ansöka om examen.

Kurs- och programansökan

Ansökningar till våra utbildningar görs via antagning.se. Sista datum för ansökan är den 15 april för hösttermin samt den 15 oktober för vårtermin. Mer information finns via antagning.se. Har du frågor om IKVs utbildningar eller kurser kan du vända dig till kursledare eller programansvarig.

Kursregistering

Registrering på institutionens kurser sköts av kursadministrationen.

Schema

Se respektive kurs/program i Studium eller TimeEdit.

Tentamensanmälan

Sker via respektive Kurs/program i Ladok.

Tillgodoräkning

Se här

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin