Forskarutbildning

Forskarutbildning inom läkemedelsområdet

Forskarutbildningen vid landets enda farmaceutiska fakultet bedrivs inom en rad områden från tidiga faser där läkemedelskandidater identifieras till klinisk användning av registrerade produkter. Med en forskarutbildning från Uppsala universitet har du många möjligheter att göra karriär inom akademin, läkemedelsindustrin och myndigheter efter examen.

Farmaceutiska fakulteten utgör tillsammans med den medicinska fakulteten Vetenskapsområdet för medicin och farmaci - ett vetenskapsområde med gemensamt ansvar för forskarutbildningen och med unika förutsättningar för framgångsrik läkemedelsforskning. Vi har som mål att ge en förstklassig forskarutbildning och att utbilda doktorander så att de kan ge ett betydande bidrag till läkemedelsforskningen i framtiden. Forskningssamarbete med internationell läkemedelsindustri och med övriga delar av hälso- och sjukvårdsområdet borgar för en hög kvalitet.

Farmaceutiska studentkåren i en stor sal

Institutionen bedriver forskarutbildning inom ämnet Farmaceutisk vetenskap.

Våra forskarutbildningsgrupper är Farmaceutisk cellbiologi, Farmakognosi, Farmaceutisk bioinformatik, Farmakologi och biologisk beroendeforskning, Farmakologi, Läkemedelsteknik, Avbildande masspektrometri, Farmaceutisk fysik, Biofarmaci samt Läkemedelssäkerhet och toxikologi

Doktorand får hatt

Forskarutbildningen motsvarar fyra års heltidsstudier och innefattar egen forskning vid någon av institutionens forskargrupper samt minst 20 veckors kurser. Doktoranderna deltar regelbundet i forskarskolor, forskarutbildningskurser och internationella vetenskapliga konferenser. Internationell samverkan inom forskarutbildningen stärks genom The European University Consortium for Pharmaceutical Research, ULLA, där farmaceutiska fakulteter i Uppsala, London, Leiden, Amsterdam, Köpenhamn, Parma, Leuven och Paris ingår. Vartannat år arrangeras en europeisk sommarforskarskola, ULLA Summer School, för alla doktorander vid dessa fakulteter.

Kontaktperson: Anders Backlund

Doktorand

Doktorand

Som doktorand är du antagen till en forskarutbildning och arbetar inom ett eller flera av institutionens forskningsprojekt. Du kan läsa mer om hur det är att vara doktorand och vilka platser som finns att söka på länkarna här bredvid.

Utbildning på forskarnivå

Vill du doktorera?

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin