Grundläggande farmaceutisk vetenskap

Att utveckla nya läkemedel tar lång tid, ofta mer än 10 år. Det är en omfattande process att göra lämpliga molekyler till färdiga produkter. När väl en läkemedelsprodukt når marknaden är det dessutom viktigt att den används på ett korrekt sätt och av den rätta målgruppen. I alla steg av denna utveckling och användning har farmaceuter en nyckelroll.

Både apotekar- och receptarieprogrammet börjar med en introduktion till hur läkemedel upptäcks, utvecklas och används. Redan från början får studenterna bland annat förståelse för läkemedels struktur och dess effekt, läkemedels väg genom kroppen, hur man administrerar läkemedel samt apotekens roll som informatörer och förmedlare av läkemedel. Vi diskuterar säkerhetsaspekter, myndigheternas roll, tester på människor och mycket mera. Studierna innefattar undervisning i såväl stora som små grupper och presentationsövningar såsom skrivövningar och muntliga presentationer är återkommande inslag.

Forskningsverksamheten vid avdelningen omfattar läkemedelsutveckling framför allt med avseende på biologisk beroendeforskning, men även inom fälten för smärta och demensforskning.

Hitta ditt program eller kurs!

Forskare håller upp behållare med rödvätska

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin