Läkemedelssäkerhet & Toxikologi

Toxikologi, som egentligen betyder läran om förgiftningar och förgiftningssymptom, innefattar all kunskap om hur läkemedel och andra kemikalier kan framkalla olika typer av negativa hälsoeffekter hos människa.

Undervisningen i toxikologi omfattar därför exponeringens betydelse för framkallande av toxicitet, metabolismens betydelse för läkemedels och andra kemikaliers toxikokinetik och toxikodynamik, verkningsmekanismer bakom läkemedels och andra kemikaliers ogynnsamma effekter i olika organsystem, mekanismer för kemisk carcinogenes och fosterskador, samt individrelaterade faktorers betydelse för framkallande av toxicitet. I vår undervisning har vi starkt fokus på toxikologisk riskbedömning av kemiska carcinogener, och av säkerhetsvärdering av läkemedel och läkemedelsbiverkningar. Vi ger kurser både på grundläggande nivå och på avancerad nivå, och några av dessa kurser beskrivs kortfattat längre ner på sidan. Vill du veta mer om våra kurser kan du även klicka på nedanstående länkar, så kommer du till kursens hemsida på Studentportalen.

Forskningsverksamheten vid avdelningen omfattar bioaktivering och toxicitet, utvecklingstoxikologi, genetisk toxikologi, neurotoxikologi samt epigenetik - som samtliga brukar kunna erbjudas som 30 hp examensarbeten. När det gäller examensarbeten i toxikologi är dessa oftast laborativt inriktade - men man kan även göra 15/30 hp projekt av utredningskaraktär. Den senare typen av examensarbeten görs då som internt eller externt projekt vid exempelvis Livsmedelsverket eller Uppsala Monitoring Center (om projekt & handledning kan erbjudas den aktuella terminen). Kontakta studierektor om du vill etablera kontakt med våra nationella eller internationella samarbetspartners.

Hitta ditt program eller kurs!

En man som forskar

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin