För medarbetare

Institutionens internwebb finns numera i SharePoint https://uppsalauniversitet.sharepoint.com/sites/DepartmentofPharmacy

Institutionen för farmaci verkar vid Biomedicinskt centrum (BMC) i Uppsala och består av 13 forskargrupper och två forskningsplattformar och är en del av Sveriges enda farmaceutiska fakultet. Vi undervisar, forskar och samverkar med samhället i frågor som rör utveckling och användning av läkemedel.

Kontakt

  • Besöksadress: BMC, Husargatan 3, A1:2, A3:3, B3:3, B3:4, C2:2, D3:3, D3:4
  • Brev- och paketadress: Box 580, 751 23 Uppsala

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin