Samverkan vid institutionen för farmaci

Institutionen för farmaci bedriver forskning och utbildning inom en rad områden. Dessa spänner allt från tidig utveckling av olika läkemedel, både biologiska och små molekyler, till uppföljningsstudier och samhällsfarmaci. Vi har idag en rad olika samarbetsprojekt exempelvis UDOPP och SWEDELIVER men även en aktiv alumnverksamhet som drivs i samarbete med farmacevtiska studentkåren.

I samband med coronapandemin har institutionen engagerats i ett vetenskapligt råd tillsammans med regionen där vi jobbar tvärvetenskapligt med flera experter. De teman som gruppen fokuserar på är: att nå ut och påverka befolkningens beteenden samt vårdens beredskap och organisering. I det första temat funderar gruppen kring vad det är som får personer att förändra sitt beteende och vilka synergier det finns mellan projektet CRUSH-COVID och resten av de informationskampanjer som kommunerna och regionen gör. Under det andra temat funderar gruppen långsiktigt hur man ska organisera vården och vad för anpassningar man behöver göra för att kunna hantera COVID vågor och slutligen en endemisk fas.

Inom området för Klinisk farmaci bedrivs samarbeten med Akademiska sjukhuset i ett led att kontinuerligt åstadkomma en optimerad läkemedelsanvändning. Projekt bedrivs bland annat inom området läkemedelsgenomgångar genom Medbridge som är ett projekt mellan Region Uppsala, Region Gävleborg, Region Västmanland, UCR, och Uppsala universitet. Inom området förbättrad användning av antibiotika bedrivs även forskning genom samverkansplattformen PLATINEA.

Vi vill vara en aktiv del av samhället och bidra med vår forskning och utbildning. Är du intresserad av att läsa mer om vårt arbete inom UDOPP och SWEDELIVER besök gärna länkarna nedan.

Vill du samarbeta med oss, tveka inte att höra av dig.

 

Kontakt

  • Besöksadress: BMC, Husargatan 3, A1:2, A3:3, B3:3, B3:4, D3:3, D3:4
  • Brev- och paketadress: Box 580, 751 23 Uppsala

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin