Institutionsstyrelse

 

Ledamöter

Suppleanter

Prefekt (ordf.)

Elisabeth Schellekens Damman

 

Lärare

Jens Johansson
Sebastian Lutz
Maria Svedberg
Nicholas Wiltsher

Andrew Reisner
Andreas Stokke

 

 

TA-personal

Johan Löfström

Susanne Gauffin

Studenter, forskarnivå*

Sofia Bokros
Axel Rudolphi

Åke Gafvelin
Zehao Lyu

Studenter, grundnivå och avancerad nivå**

Georg Bengtsson
Maria Sorelius

Stefan Lekic

* utsedda av Doktorandrådet
** utsedda av Uppsala studentkår

Mandatperiod för anställda: 2020-10-01–2023-09-30
Mandatperiod för studenter: läsåret 2023/2024

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin