Kommande valbara och tematiska kurser

Höstterminen 2024


Valbara A-delkurser


Estetik A

Praktisk filosofi A

Teoretisk filosofi A

Inga valbara delkurser

Metafysik

Inga valbara delkurser


Politisk filosofi

 


Delkurs för KOSA-studenter: Livets och dödens etikValbara och tematiska B-delkurser


 

Inga B-kurser ges på höstterminen

 


Valbara C-delkurser


Estetik C

Praktisk filosofi C (PF) och Teoretisk filosofi C (TF)

Art and the Mind

Conventions (TF)

The Origins of Art: Nature or Culture?

Freedom of Action (PF)


Intrinsic Value (PF)


Selves in Doubt (TF)


Valbara kurser inom masterprogrammen


Estetik

Filosofi (praktisk (PF) och teoretisk (TF))

Applied Aesthetics

Conventions (TF)

Art and the Mind

Freedom of Action (PF)

Foundational Texts of Aesthetics

(obligatorisk för termin 1)

Intrinsic Value (PF)

 

The Origins of Art: Nature or Culture?

Philosophical Perspectives I
(obligatorisk för termin 1)

Philosophical Perspectives I
(obligatorisk för termin 1)

Philosophical Perspectives II
(obligatorisk för termin 1)


Selves in Doubt (TF)

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin