Forskning vid institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap

Institutionen för folkhälso och vårdvetenskap (IFV) har en omfattande forskning som bedrivs av våra 10 forskargrupper bland annat inom ämnesområdena folkhälsovetenskap, vårdvetenskap, logopedi och bioetik.

Forskningsseminarier

Ta del av seminarieserier ifrån våra forskargrupper samt projektplans-, licentiat- och halvtidsseminarier för institutionens forskarstuderande

Våra aktuella forskningsseminarier

Ljus föreläsningssal med flera rader åhörare. Längst fram en föreläsare framför två stora bildskärmar.

Intresserad av forskarutbildning?

Institutionen har doktorander som bedriver studier, forskning och undervisning inom våra olika forskningsområden. På institutionens utbildningssidor hittar du mer information om forskarutbildningen och våra lediga doktorandtjänster.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin