Migrantkvinnors kulturdoulastöd under graviditet och efter förlossning, som komplement till svensk mödrahälsovård

Projektet utforskar migrantkvinnors erfarenheter av kulturdoulastöd under graviditet och efter förlossning, som komplement till svensk mödrahälsovård.

  • Period: 2022-01-01 – 2024-12-31
  • Finansiär: Nära vård och hälsa, Region Uppsala

Beskrivning

Var femte kvinna som kontaktar svensk mödrahälsovård är född utanför Europa. Dessa söker vård senare och gör färre barnmorskebesök än kvinnor födda i Sverige. Istället gör de fler akutbesök på förlossningsavdelning och har en ökad risk för komplikationer. Några svenska regioner har inlett Kulturdoulaprojekt för migrantkvinnors ökade trygghet, stöd och information på sitt modersmål. Detta kan sannolikt bidra till ökad patientsäkerhet, i linje med svensk lagstiftning. Kulturdoulor har uttryckt att de fungerar som en länk mellan migrantkvinnor och svensk hälso- och sjukvård. Migrantkvinnors erfarenheter av kulturdoulastöd är dock sparsamt studerat.

Projektet syftar således till att utforska migrantkvinnors erfarenheter av kulturdoulastöd under graviditet och efter förlossning, som komplement till svensk mödrahälsovård. Intervjuer med 20 kvinnor inom målgruppen genomfördes med tolk under 2022. Analys och manusskrivande pågick 2023 och vetenskaplig artikel är inskickad 2024.

Institutionen för kvinnors och barns hälsa, Uppsala universitet; Nära vård och hälsa, Region Uppsala.

Projektledare: Elenor Kaminsky
Medarbetare: Margareta Johansson, Ingrid Ström, Helena Volgsten

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin