Struktur- och förändringsarbete i Region Dalarna

I projektet studeras hur omställningar av vården beslutas, uppfattas och införs i hälso- och sjukvården genom intervjuer och enkätstudier med politiker, tjänstemän, verksamhetschefer och första linjens chefer.

  • Period: 2018-01-01 – 2025-12-31
  • Finansiär: Region Dalarna

Beskrivning

Forskningsprojektet studerar den omställning av hälso- och sjukvården som startade 2015 då Region Dalarna stod inför en mycket besvärlig ekonomisk situation med ett sparkrav på 700 miljoner kronor. Kunskapen om hur sådana omställningar sker och under vilka omständigheter är begränsad. Ökad kunskap och insikt möjliggör planering och optimering av de omställningsprocesser vården har och kommer att behöva hantera i framtiden.

Syftet med forskningsprojektet är att undersöka hur omställningar av vården beslutas, uppfattas och införs i hälso- och sjukvården. Bland annat studeras första linjens- och verksamhetschefers uppfattning om regionens ledarskap för omställningsarbetet, deras egen delaktighet och engagemang för att säkerställa en rättvis och evidensbaserad vård.

Porträtt av Inga-Britt Gustafsson mot en grå bakgrund.

Inga-Britt Gustafsson

Projektledare: Inga-Britt Gustafsson
Medarbetare: Mio Fredriksson, Ulrika Winblad, Lars Wallin

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin