Klinisk geriatrik

Geriatrikens forskning syftar till att bättre förstå, förebygga, diagnostisera och bota åldrandets sjukdomar. Vår forskning är huvudsakligen inriktad mot neurodegenerativa tillstånd, såsom Alzheimers sjukdom och Parkinsons sjukdom, men vi studerar även andra komplexa sjukdomar såsom diabetes, hjärtkärlsjukdomar och stroke.

Beskrivning

I den kliniska forskningen strävar vi efter att tillämpa nya diagnostiska metoder för neurodegenerativa sjukdomar. Vi deltar också i läkemedelsstudier för att utveckla nya behandlingar, inklusive ett antikropps-baserat läkemedel mot Alzheimers sjukdom. Dessutom bedriver vi epidemiologiska och genetiska undersökningar för att förstå samspel mellan gener och miljö för uppkomst av dessa sjukdomar. Genom att även studera äldres motoriska funktion, livsstil och mentala hälsa hoppas vi kunna utveckla effektiva rehabiliteringsmetoder för att främja livskvalitet och välbefinnande.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin