Utbildningar vid institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap

Institutionens lärare och administratörer är engagerade i olika program vid Uppsala universitet. Via länkarna nedan kommer du till utbildningskatalogen och mer information om programmen.

Program

Övrig utbildning

Alumnnätverk

Behåll kontakten med studiekamrater, din utbildning och med Uppsala universitet. Genom en alumnförening kan du följa utvecklingen inom ditt område och har möjlighet att delta i föreningens olika evenemang.

Uppsala Sjuksköterskehem

Bli medlem i Föreningen Uppsala sjuksköterskehem och delta vid föreläsningar, medlemsträffar och ansök om medel från Stiftelsen Uppsala sjuksköterskehem.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin