Entreprenörskap

Vår forskningsvision är att utforska det outforskade med kreativa teoretiska och empiriska ansatser.

Entreprenörskapsgruppens forskning omfattar ett flertal områden med ett särskilt fokus på intraprenörskap eller entreprenörskap inom redan väletablerade företag. De större forskningsprojekt som pågår undersöker frågor som:

  • Intraprenörskap i svenskt näringsliv,
  • upptäckten av nya affärsidéer i multinationella företag,
  • hur ekonomiska kriser påverkar företags tekniska förnyelse,
  • hur nya aktörer i världsekonomin påverkar organisation och strategi inom de väletablerade multinationella företagen,
  • drömmandets betydelse för entreprenörskap.

Andra projekt undersöker förändrade organisatoriska gränser i högteknologiska start-ups, vad som bestämmer överlevnaden av nya produkter och tjänster inom redan etablerade företag, hur kommunikationen av nya idéer påverkar sannolikheten att få finansiering på den kulturella arenan, samt affärsutvecklingsenheters betydelse för förnyelsen av etablerade företag. Under 2018 lanserade entreprenörskapsgruppen ”Intraprenörskapskompassen”, ett projekt som genomför återkommande mätningar av det intraprenöriella klimatet i svenska företag.

Gruppmedlemmar

Forskningsledare: Ivo Zander

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin