Handelsrätt

Handelsrätt är ett rättsvetenskapligt ämne i tvärvetenskaplig kontext. Vår vision är att bygga en forskningsmiljö där perspektiv från rättsvetenskap respektive företagsekonomi kan mötas i samhällsvetenskapliga rättsstudier.

Inom handelsrätten bedriver vi forskning om regulativ styrning, regelefterlevnad (compliance) och tillsyn. För närvarande tittar vi närmare på bland annat följande områden:

  • marknadsstyrning i olika former
  • artificiell intelligens, särskilt inom finanssektorn
  • hållbarhet
  • välfärdssamhället

Traditionellt handlar handelsrätt som rättsområde om de regler och normer som har betydelse för ekonomisk verksamhet i Sverige och internationellt. Vår forskargrupp har dock ett bredare perspektiv och studerar även offentlig verksamhet.

Gruppmedlemmar

Forskningsledare: Magnus Strand

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin