Internationellt företagande

Forskning inom internationellt företagande studerar företags internationaliseringsprocess samt styrning och strategi av det multinationella företaget.

Vår forskning om internationellt företagande är högkvalitativ och internationellt erkänd. Strategin är att utveckla forskningen inom våra traditionella områden och samtidigt observera samhällsförändringar som ger upphov till nya forskningsprojekt och utveckling av våra teoretiska och metodologiska kompetenser. Vi publicerar och bidrar till debatten i tidskrifter inom området och i mer generella tidskrifter om ledning, strategi och organisation.

Pågående forskning handlar om:

  • Företagets internationaliseringsprocess
  • Ledning av det multinationella företaget
  • Tvärkulturell ledning och ledarskap
  • Internationellt företagande och tvärvetenskaplig forskning

Gruppen har även en central roll i forskarskolan NORD-IB.

Gruppmedlemmar

Forskningsledare: Ulf Holm

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin