Marknadsföring

Forskning inom marknadsföring kännetecknas av intresset för olika typer av förändringar i affärslandskapet som påverkar företagens relationer till andra företag och till konsumenter.

Den långa traditionen av forskning om affärsrelationer mellan företag går tillbaka till Jan Johansons avhandling (1966) och upptäckten att affärsrelationer mellan leverantörs- och kundföretag är långsiktiga – då en nyhet för forskare inom marknadsföring. Detta var en av startpunkterna för utvecklingen av de grundläggande teoretiska idéerna som ligger till grund dels för synen på en affärsrelation som interaktion mellan två företag och dels för den nu internationellt väletablerade synen på marknader som affärsnätverk.

Vår pågående forskning inom marknadsföring fortsätter att fördjupa sig inom olika aspekter av affärsrelationer och affärsnätverk, med speciell fokus på dynamik och förändring. Våra forskare deltar aktivt i internationella samarbeten med forskare från andra framstående universitet och handelshögskolor. På senare tid har vår forskning inom marknadsföring även tagit sig an nya utmaningar i form av forskningsprojekt inom hållbar konsumtion.

Genom vår forskning är vi kopplade till forskarskolan Forskarskolan management och IT (MIT).

Gruppmedlemmar

Forskningsledare: Enrico Baraldi

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin