Organisation

Forskning inom organisation undersöker hur samhället är organiserat och är internationellt kända som en ledande forskningsgrupp inom traditionell institutionell organisationsteori.

Vi har en lång tradition av empiriska studier av organisering och styrning av offentliga organisationer. Den nuvarande forskningen sträcker sig från organisationen av nystartade företag till att undersöka nya former av styrning av universitet, svenskt bistånd, myndigheter, skolor och företag genom rankningar, utvärderingar, medialisering och konkurrens.

Ett gemensamt tema för vår forskning är fokus på de stora och pressande frågorna i det moderna samhället, av vilka många är relaterade till välfärdsstatens organisering.

Gruppmedlemmar

Forskningsledare: Stefan Arora-Jonsson

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin