Publikationer

Här listas de senaste publikationerna producerats vid företagsekonomiska institutionen. Listan upptar poster som finns införda i DiVA, det Digitala Vetenskapliga arkivet.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin