Redovisning

Forskning inom redovisning handlar om förståelsen av hur redovisning formuleras, används och dess påverkan på individer, organisationer och samhället.

Via redovisning kommuniceras finansiell och icke-finansiell information. Detta gör det viktigt att förstå hur redovisning utformas, används och hur det påverkar individer, organisationer och samhället. Vår forskning bidrar till denna förståelse genom att undersöka och problematisera utformningen, användningen och effekterna av redovisningsinformation inom och mellan organisationer. Vi bedriver forskning inom fyra områden:

  • Extern redovisning
  • Finansiering
  • Ekonomistyrning
  • Digitalisering och företagsstyrning

Genom vår forskning är vi kopplade till forskarskolorna FIRE (Forskarskolan i redovisning) och Forskarskolan management och IT (MIT).

Gruppmedlemmar

Forskningsledare: Fredrik Nilsson

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin