Doktorandkurser

Doktorandkurserna är avgiftsfria och öppna för alla doktorander i mån av plats. Kurserna ges på engelska och på plats om inte annat anges.

Du kan ansöka till kurserna via länken under respektive kurs fram till sista anmälningsdatum. Du får svar strax efter sista anmälningsdatum.

Innan du kan bli registrerad på kursen behöver du lämna in ett registreringsintyg som visar att du är registrerad som doktorand vid ditt hemlärosäte. För att komma åt kurssidan behöver du aktivera ett studentkonto vid Uppsala universitet.

Har du frågor om doktorandkursernas innehåll? Kontakta kursansvarig.

Har du frågor om anmälan till doktorandkurserna? Kontakta Golondrian Janke administratör, forskarnivå.

Doktorandkurser i Uppsala

Perspektiv på vetenskap och forskning- FHS0021, 7,5 hp

Nästa kurstillfälle ges ca 2024-08-29 -- 2024-09-25.

Kursansvarig: Fredrik Tell

Kursen är obligatorisk inom SUBS-programmet (Stockholm Uppsala Business Studies) och inom Forskarskolan Management och IT och förtur ges till dessa doktorander.

Anmälan till Perspektiv på forskning och vetenskap är öppen till 2024-06-28.

Kvalitativa metoder - FHS0022, 7,5 hp

Nästa kurstillfälle ges ca 2024-09-26 -- 2024-10-31.

Kursansvarig: Linda Wedlin

Kursen är obligatorisk för doktorander från Företagsekonomiska institutionen, Uppsala universitet som en del av SUBS-programmet (Stockholm Uppsala Business Studies) och erbjuds inom Forskarskolan Management och IT och förtur ges till dessa doktorander.

Anmälan till Kvalitiva metoder är öppen till 2024-08-30.

Introduktion till multivariat statistik - FHS0024, 7,5 hp

Nästa kurstillfälle ges ca 2024-12-05 -- 2024-12-20.

Kursansvarig: James Sallis

Kursen är obligatorisk inom SUBS-programmet (Stockholm Uppsala Business Studies) och erbjuds inom Forskarskolan Management och IT och förtur ges till dessa doktorander.

Anmälan till Introduktion till multivariat statistik är öppen till 2024-11-10.

Inget sådant kurstillfälle är planerat för närvarande.

Doktorandkurser från Forskarskolan Management och IT

Seminarier och avhandlingsarbete - FHS0040, 7,5 hp

Nästa kurstillfälle ges 2024H ca november-december i Uppsala.

Kursansvarig: Christina Keller

Kursen är obligatorisk inom Forskarskolan Management och IT och förtur ges till dessa doktorander.

Anmälan till Seminarier och avhandlingsarbete är öppen till 2024-10-13.

Forskning inom informationssystem och informatik (kommande länk) - FHS0091, 7,5 hp

Nästa kurstillfälle ges på plats i Visby, Uppsala och Lund ca under första halvan av våren 2025.

Kursansvarig: Pär Ågerfalk

Kursen är obligatorisk inom Forskarskolan Management och IT och förtur ges till dessa doktorander.

Anmälan öppnar under senare delen av hösten. Anmälan till Forskning inom informationssystem och informatik är öppen till ca 2025-01-12.

Forskning om informationsteknologi inom organisation och management - FSA0002, 7,5 hp

Nästa kurstillfälle, då delar av kursen ges i Uppsala, Stockholm, Karlstad och online, ges ca under andra halvan av våren 2025.

Kursansvarig: Einar Iveroth

Kursen är obligatorisk inom Forskarskolan Management och IT och förtur ges till dessa doktorander.

Anmälan öppnar under senare delen av hösten. Anmälan till Forskning om informationsteknologi inom organisation och management är öppen till ca 2025-02-16.

Övriga kurser

The Research Process - PHD200, 7,5 hp

Nästa kurstillfälle ges på Handelshögskolan i Stockholm med start i december 2024 och under våren 2025.

Kursansvarig: Hans Kjellberg

Kursen är obligatorisk inom SUBS-programmet (Stockholm Uppsala Business Studies) och förtur ges till dessa doktorander.

Var vänlig och kontakta Handelshögskolan i Stockholm för att anmäla dig.

Här finns information om doktorandkurser inom organisation från hela landet och från Norden.

Advanced Organization Analysis - FHS0078, 7,5 hp

Nästa kurstillfälle: Hör med kursansvarig.

Kursansvarig: Stefan Arora-Jonsson

Organisation utanför organisationer - FHS0133, 7,5 hp

Nästa kurstillfälle: Hör med kursansvarig.

Kursansvarig: Nils Brunsson

Klassiker inom management och organisation - FHS0027, 7,5 hp

Nästa kurstillfälle: Hör med kursansvarig.

Kursansvarig: Karin Brunsson

Institutions and organizations 7,5 hp vid Södertörns högskola

Nästa kurstillfälle: November-december 2024.

Kursansvarig: Noomi Weinryb

Decision Theory & Decision Analysis vid KTH

Nästa kurstillfälle: Hör med kursansvarig.

Kursansvarig: Jonathan Metzger

Organisationer: Teori och forskning vid Linköpings universitet.

Nästa kurstillfälle: Hör med kursansvarig.

Kursansvarig: Karl Wennberg

Beteendemekanismer i samhällsvetenskapen vid Linköpings universitet, 7,5 hp

Nästa kurstillfälle: Hösten 2024.

Kursansvarig: Sarah Valdez

Beräkningsmetoder för kulturella marknader och social dynamik vid Linköpings universitet, 7,5 hp

Nästa kurstillfälle: Hör med kursansvarig.

Kursansvarig: Marc Keuschnigg

Den samhällsvetenskapliga forskningens logik vid Linköpings universitet, 7,5 hp

Nästa kurstillfälle: Hösten 2024.

Kursansvarig: Jacob Habinek

Digitala strategier för samhällsvetenskaplig forskning vid Linköpings universitet, 7,5 hp

Nästa kurstillfälle: Våren 2025.

Kursansvarig: Etienne Ollion

Social nätverksanalys vid Linköpings universitet, 7,5 hp

Nästa kurstillfälle: Våren 2025.

Kursansvarig: Károly Takács

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin