Doktorsavhandlingar i företagsekonomi

Avhandlingar från institutionen i företagsekonomi. Äldre avhandlingar kan du söka fram via Publikationer från Uppsala universitet.

Kontakt

Söker du tryckta exemplar av doktorsavhandlingar, licentiatavhandlingar, från serien Acta Univeritatis Upsaliensis - Studia Oeconomiae Negotiorum eller andra arbetspapper eller återtryck? Kontakta Golondrian Janke administratör, forskarnivå.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin