Forskning vid institutionen för fysik och astronomi

Forskningen inom fysik och astronomi vid Uppsala universitet bedrivs inom energiförsörjning, klimatutveckling, nya material och universum och berör allt från det ofattbart lilla till det stora.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin