Carl Tryggers Stiftelse

Carl Tryggers-bidrag 2023

A Computable Composite 2-Higgs Doublet Model

Att beräkna med magnetiska metamaterial

Carl Tryggers-bidrag 2022

Fissionstudier med spektrometern VERDI

Huvudsökande: Gabriella Andersson, avdelningen för materialfysik

Development of monitoring techniques for high flux neutron fields in fusion research

Huvudsökande: Elin Bergeås Kuutmann, avdelningen för högenergifysik

Huvudsökande: Gunnar Pálsson, avdelningen för materialfysik

Carl Tryggers-bidrag 2021

Huvudsökande: Martin Sahlén, avdelningen för astronomi och rymdfysik

Deep-learning trigger system for high-energy neutrinos

A long life of Heavy Neutral Leptons: from the LHC to the FCC

Huvudsökande: Petra Jönsson, avdelningen för materialfysik

Topologi och dynamik i magnetiska metamaterial

Huvudsökande: Håkan Rensmo, avdelningen för röntgenfysik
Projektmedel/stipendium för att rekrytera en postdok

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin