For Women in Science

Annica Black-Schaffer tilldelas priset ”For Women in Science”

Annica Black-Schaffer, universitetslektor och docent i materialteori vid institutionen för fysik och astronomi, tog den 7 mars emot det nyinstiftade priset ”For women in science” av ministern för högre utbildning och forskning, Helene Hellmark Knutsson.

Hon tilldelades priset ”för enastående forskningsresultat inom supraledning och dess spännande applikationer rörande kvantdatorer”.

Priset består förutom en prissumma på 150 000 kronor av ett ettårigt mentorprogram som anordnas av Sveriges unga akademi och är en hjälp i forskarens fortsatta karriärplanering och i uppbyggandet av en forskningsverksamhet.

Priset innebär bland annat att jag kan åka på lite längre forskningskonferenser, som är upp till 3-4 veckor långa. Där kan jag träffa kollegor och får möjlighet att utveckla nya samarbeten och utveckla min forskning. Dessutom är ju priset i sig en uppmuntran för min fortsatta forskning.

Annica Black-Schaffers forskningsområde handlar främst om supraledning. Supraledare, som är material som vid låga temperaturer leder ström helt utan motstånd och utan att avge värme, har i sig funnits i över 100 år och man har idag inom forskningen en bra bild över hur de enklaste supraledarna fungerar.

Det hon undersöker i sin forskning just nu är framförallt teorier om hur en ny form av supraledare fungerar, de så kallade topologiska supraledarna. Här är själva strukturen på den kvantmekaniska vågfunktionen fundamentalt annorlunda än hos vanliga supraledare. Denna nya typ av supraledare kan ge upphov till en typ av partiklar som kallas Majoranafermioner.

Förenklat kan Majoranafermioner liknas vid halva elektroner, förklarar Annica Black-Schaffer.

Hon förklarar vidare att det man egentligen har gjort är att, i ett material med Majoranafermioner, har lyckats splittra upp elektronens vågfunktion i två rumsligt helt separata delar.

Framförallt försöker vi att förstå teorin bakom de topologiska supraledarnas egenskaper, säger Annica Black-Schaffer.

I en förlängning skulle forskningen också kunna leda till kunskapen att bygga så kallade kvantdatorer. I en kvantdator kan man använda kvantmekaniska tillstånd för att utföra beräkningar mångdubbelt snabbare än dagens superdatorer och därmed få till exempel sökmotorer att fungera mycket snabbare.

Fakta

L’Oréal-Unesco For Women in Science-priset är ett samarbete mellan L´Oréal Sverige, Svenska Unescorådet och Sveriges unga akademi, där den sistnämnda parten står för den vetenskapliga bedömningen. Priset har som syfte att lyfta fram lovande kvinnor i inledningen av deras forskarkarriär inom naturvetenskap (inklusive medicin), teknik och matematik och skapa förebilder för unga människor. Detta var första gången priset delades ut i Sverige och förutom priset till Annica Black-Schaffer fick Kristiina Tammimies, genetiker och forskare vid Center of Neurodevelopmental Disorders vid Karolinska Institutet (KIND) pris inom medicinområdet. Det internationella priset instiftades av L’Oréal Foundation och Unesco 1998 och finns idag som nationella program i över 50 länder.

Camilla Thulin

Fakta Annica Black-Schaffer

Ålder
37 år

Karriär i urval
Disputerade i fysik 2009 vid Stanford University, USA
2009-2011 Postdok vid Nordita, Stockholm
2011-nu Uppsala universitet, institutionen för fysik och astronomi, avdelningen för materialteori

Vetenskapliga publiceringar
Över 40 artiklar i bland annat Physical Review Letters och Physical Review B

Anslag och utmärkelser
Vetenskapsrådets anslag för forskare tidigt i karriären
Forskarassistenttjänst 2010 och Unga Forskare 2014
Göran Gustafssons stora pris till unga forskare (2014)
Stiftelsen för Strategisk Forskning: Karriärutvecklingsprogram 2014
Wallenberg Academy Fellows karriärprogram (2014)

Kontakt

Annica Black-Schaffer

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin