Högenergifysik

Partikelsönderfall

Inom forskningsprogrammet högenergifysik forskar man inom grundläggande fysik och gör experimentella och fenomenologiska undersökningar in i de okända områdena av fysiken bortom det utforskade minsta och största.

Vi studerar naturens minsta byggstenar och deras växelverkningar genom sofistikerade experiment. Experiment utförs bland annat med ATLAS-detektorn vid CERNs hadronkolliderare LHC (Large Hadron Collider) i Genève eller IceCube Neutrino Observatory, som är ett mycket stort neutrinteleskop uppfört djupt nere i isen vid Sydpolen. För att pröva och tolka experimentella och observationella resultat utvecklar vi också teoretiska modeller både inom och bortom Standardmodellen.

Kopplat till detta, och för att förbereda fortsatta framsteg in i naturens okända regioner, deltar vi i nyskapande utveckling av framtida detektorer och acceleratorer som till exempel CLIC, linjärkollideraren med världens högsta energi. Vi är också bland de ledande inom de nordiska länderna vad gäller utvecklingen av Grid Computing, ett internationellt nät av superdatorer som tillhandahåller den beräkningskraft som krävs för storskaliga experiment världen runt.

Kontakt

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin