Kärnfysik

atom med kärna och partoner

I forskningen inom kärnfysik försöker man förstå hur materiens minsta beståndsdelar, kvarkar och gluoner, bygger upp den första nivån av sammansatta system i naturen. Exempel på det är atomkärnans beståndsdelar, protoner och neutroner.

PANDA

PANDA-experimentet vid FAIR i Tyskland kommer att använda annihilation av antiprotoner för att leta efter exotiska partiklar som s.k. ”glue-bollar” och hybrider och har ett brett program för att studera grundläggande egenskaper hos den starka växelverkan.

Läs mer om PANDA-experimentet på den engelska sidan

PANDA

KLOE-2

Detektorsystemet KLOE-2 är i drift vid den nyligen förbättrade e+e--kollideraren DAFNE vid ”Laboratori Nazionali di Frascati” i Italien. Fysikprogrammet vid KLOE-2 omfattar studier av kvantinterferens hos neutrala kaoner, noggranna tester av lepton-”flavour” brott och mätningar av sällsynta Ks, η och η' mesonsönderfall.

Läs mer om KLOE-2 på den engelska sidan

PANDA

BESIII

Beijingspektrometern och -detektorn (BES) III är en 4π-facilitet som ligger vid Beijing elektron-positronkollideraren BEPC i Peking, Kina. Datatagningen startade 2009 och i fysikprogrammet ingår studier av charmonium, charmade och lättare hadroner och av tau-leptoner.

Läs mer om BESIII på den engelska sidan

PANDA

Hadronfysikteori

Beräkningar av elektromagnetiska formfaktorer och spinnegenskaper hos hadronerna görs för att utforska den inneboende strukturen hos hadronerna och för att ge ett bidrag till detaljerade förutsägelser inom standardmodellen. De matematiska verktygen inkluderar ”effektiva” fältteorier och dispersionsteori.

Läs mer om hadronfysikteori

PANDA

Kärnstruktur

Forskningen inom kärnfysik fokuserar på studier av strukturen hos atomkärnor som befinner sig långt från betastabilitetslinjen på nuklidkartan. Experimenten utförs vid GANIL i Frankrike, LNL-INFN i Italien och vid GSI i Tyskland. Instrumenten som används är i första hand gammastrålningsspektrometern AGATA kombinerat med neutrondetektorsystemet NEDA.

Läs mer om kärnstruktur

PANDA

Kontakt

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin