Materialfysik

Forskningen inom materialfysik baseras på framställning och analys av moderna material. Det rör sig både om att förstå grundläggande fysikaliska fenomen och att bidra till vidare utveckling av nya tekniska lösningar, där materialegenskaper ända ner på atomnivå är avgörande.

Ämnesområdet materialfysik innefattar magnetiska material, mjuka material samt väte i material. Kärnan i verksamheten är egen syntes av material och en sammanhängande kedja av efterföljande experiment, från egna laboratorier till stora internationella anläggningar. Eftersom vi har kontroll från början till slut kan vi finna fysikaliska mekanismer bakom de egenskaper vi observerar, och får då verktyg för ytterligare optimering, till exempel genom sammansättning och atomernas placering. Exempel spänner över flera områden: fasövergångar både i magnetiska nanostrukturer och i atomtunna metallskikt som absorberar väte, finjusterad styrka hos amorfa och kristallina magnetiska material vilka kan utvecklas till sensorer eller permanentmagneter, och mekanismer bakom vattenreningsförmågan hos frön från afrikanska moringaträd.

Läs mer om forskningen inom materialfysik på den engelska sidan.

Kontakt

  • Programansvarig professor
  • Daniel Primetzhofer
  • Avdelningsföreståndare
  • Gabriella Andersson
  • Besöksadress: Ångströmlaboratoriet, Lägerhyddsvägen 1, Uppsala, hus 4, våning 1 och hus 6, vån 1.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin