Materialteori

Forskningen inom materialteori vid institutionen för fysik och astronomi vid Uppsala universitet täcker ett brett spektrum av ämnen inom material- och kondenserade materiens fysik, inklusive magnetism, supraledning, fysiken hos jordens djupa inre, nanoskalig fysik, vätelagring och biologisk fysik.

Forskning inom materialteori har en atomär, kvantmekanisk beskrivning som utgångspunkt. Målet med forskningen är att förstå materialens egenskaper, till exempel supraledning och topologiska faser. Forskningen strävar efter att förutsäga nya egenskaper och föreslå nya material med önskade egenskaper, samt att utveckla den teoretiska beskrivningen av materialen.

Forskningsinriktningar

Läs mer om forskningen inom materialteori på den engelska sidorna.

Code Development

Materials for Sustainable Energy Solutions

Computational Physics

Mathematical Physics

Kontakt

  • Programansvarig professor
  • Olle Eriksson
  • Avdelningsföreståndare
  • Biplab Sanyal
  • Ångströmlaboratoriet, hus 1, våning 3, Lägerhyddsvägen 1, Uppsala

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin